Çocuk Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr.Sevgi Yimenicioğlu...

 
 

Çocuk Nöroloji uzmanı  Uzm.Dr.  Sevgi YİMENİCİOĞLU hasta kabulüne başlamıştır.

 

Çocuk nöroloji polikliniği, 20 Mayıs 2013 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Çocuk nöroloji bölümünde poliklinik, yoğun bakım,

servis, çocuk acil takip ve tedavileri yapılmaktadır.

 

Epilepsi tanısı konup tedavi edilmekte ve EEG laboratuarında EEG çekimi yapılmaktadır.

 

  Çocuk gelişim takibi, riskli yeni doğan bebek, riskli praematür bebek gelişim takibi, gelişim için gelişim ve zekâ testleri, yapılmaktadır.

Konuşma bozukluğu, konuşmada gecikme, zekâ geriliği, otistik çocuklar, Rett sendromu, kromozom bozuklukları ve ilgili sendromlar,

serebral palsili çocuklar(Spaztik, kuadriparcülü çucuklar), beyin gelişim sırasında oluşan kistler, araknoid kistler, doğuştan metabolik

hastalıklar, beyin dejeneratif hastalıkları, menenjit, ensefalit ve bunların sonucunda oluşan nörolojik bozukluklar, kas hastalığı, kas kavşağı

hastalığı (örneğin Myastenia Gravis), çocukluk çağı inmeleri ve diğer beyin damar hastalıkları, çocukluk çağı başağrıları ve migren, baş

dönmesi, bayılma, nörokütanöz hastalıklar (Ciltte açık renkli veya koyu renkli beneklenmelerle beraber gelişim geriliğinin eşlik ettiği

hastalıklar örneğin Nörofibromatus tip 1, Tuberosklioz), nöropati, akut nöropati (Gullain Barre), mypati gibi hastalıkların tedavisi ve takibi

yapılmaktadır.

 

Yemek Listesi Sağlık Bakanlığı
Anlaşmalı Kurumlar Eskişehir Kamu Hastaneler Birliği
ESDH Doktor Nöbet Listesi Sağlık Müdürlüğü
Zübeyde Hanım Kampüsü Nöbet Listesi Yunus Emre Devlet Hastanesi
Eskişehir Kitapları Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü